świat energii


ENERGETYCZNA BUDOWA CZŁOWIEKA

Energetyczna struktura budowy człowieka składa się głownie centrów zwanych czakramami oraz meridianami.  Ich prawidłowe funkcjonowanie odpowiedzialne jest za przepływ energetyczny zapewniający zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Czakramy i meridiany są bezpośrednio połączone z całą naszą sferą energetyczną oraz narządami wewnętrznymi. Spokój i równowaga oznaczają prawidłowy przepływ energii . W sytuacji wystąpienia zewnętrznych wpływów energetycznych jak i  negatywnych wydarzeń oraz emocji  nasza energetyka może zostać zaburzona, a tym samym może to być powodem naszych dolegliwości zdrowotnych, zarówno fizycznych jak i psychicznych.

W celu przywracania prawidłowego funkcjonowania czakramów i meridianów należy usunąć wszelkie przeszkody i blokady, które w sposób skuteczny uniemożliwiają w nas prawidłową cyrkulację energii .

Jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami. Powinniśmy dbać o siebie, rozwój naszego ciała jak i umysłu. W tym dążeniu do równowagi nie powinniśmy pomijać równowagi energetycznej, która jest nadrzędnym wymiarem będącym samym centrum nas wszystkich.

 

RADIESTEZJA

Nazwa dziedziny zwanej radiestezją pochodzi od dwóch rdzeni słownych łac. radiatio – promieniowanie i gr. aesthesia – wrażliwość. Głównym polem działania tej dziedziny jest wykrywanie zmian natężenia w polu energetycznym, promieniowania pasów zadrażnień geopatycznych oraz minerałów.

Zastosowanie radiestezji ma również ogromny udział w wykrywaniu chorób, schorzeń oraz wszelkich dysharmonii w naszym zdrowiu. Dzięki diagnostyce energetyki człowieka możliwe jest odczytywanie jak i leczenie rozmaitych stanów dotyczących fizycznych oraz psychicznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu człowieka. Różdżki jak i wahadełka służą radiestetom jako narzędzia do wykonywania rozmaitych zabiegów energetycznych mających przywrócić stan naturalnej równowagi, a tym samym naszego zdrowia.

W wielu przypadkach radiestezja okazuje się doskonałą polifunkcjonalną metodą bezinwazyjnego uzdrawiania. Wykorzystuje ona zjawiska energetycznej przenikalności wszechświata, umożliwiając nam w głęboką ingerencję w poprawę stanu zdrowia pacjenta jak i dogłębnej analizy naszego otoczenia bez jakichkolwiek efektów ubocznych. Narzędzia radiestezji od wielu tysiąc leci pokazują nam alternatywną drogę rozwiązywania wszelakich problemów natury ludzkiej.

 

 

LĘKI

Jednym z najbardziej wszechobecnych i znanych ludziom przeszkód na drodze do zdrowia i równowagi emocjonalnej są szeroko pojęte bariery lękowe. Lęki są przypadłością dręczącą ludzką naturę niemal od zarania jej dziejów.

Wiele tysięcy lat temu lęki spełniały swoją kluczową rolę w procesie naszego przetrwania jako gatunku, wyznaczając granice oraz obszary naszych działań. Miały one za zadanie nauczenia nas samokontroli przed zapuszczaniem się w niebezpieczne rejony oraz brania udziału w sytuacjach stwarzających dla nas stan zagrożenia zdrowia i życia. Z czasem ewoluowały one pod skrzydłami społecznej kurateli. Stopniowe rozprzestrzeniania się systemów kontroli społeczno-wyznaniowej doprowadziły do zaszczepienia oraz eskalacji lęków na poziomie psycho-społecznych ograniczeń. Nadając nam emocjonalno-egzystecjonalne kontury schematów zachowawczych sprawiły, że stany lękowe zapisały się w nas na stałe będąc jedną z głównych przyczyn powstawania blokad w naszej energetyce, a tym samym zaburzając prawidłowy przepływ energii w naszym energetycznym układzie pierwotnym. Lęki jak i strach często związane są z naszymi kompleksami i ograniczeniami. Z ich istnienia wynikać może brak wiary w siebie oraz brak poczucia własnej wartości.  Usuwanie tych blokad prowadzi do oczyszczenia  i wzmocnienia relacji z otaczającym nas światem. Pozbawieni lęków oraz strachu jesteśmy w stanie zacząć świadomie funkcjonować w społeczeństwie dążąc do pełnej realizacji samych siebie.