Skip to content

O metodzie

Praca z energią opiera się również na energetycznej strukturze budowy człowiek, która składa się głownie z centrów zwanych czakramami oraz meridianami. Ich prawidłowe funkcjonowanie odpowiedzialne jest za przepływ energetyczny zapewniający zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Czakramy i meridiany są bezpośrednio połączone z całą naszą sferą energetyczną oraz narządami wewnętrznymi. Spokój i równowaga oznaczają prawidłowy przepływ energii . W sytuacji wystąpienia zewnętrznych wpływów energetycznych jak i negatywnych wydarzeń oraz emocji nasza energetyka może zostać zaburzona, a tym samym może to być powodem naszych dolegliwości zdrowotnych, zarówno fizycznych jak i psychicznych. W celu przywracania prawidłowego funkcjonowania czakramów i meridianów należy usunąć wszelkie przeszkody i blokady, które w sposób skuteczny uniemożliwiają w nas prawidłową cyrkulację energii .

Sustainable high particle energy flow through a torus. Magnetic field, singularity, gravitational waves and spacetime concept

Warto tu wspomnieć o radiestezji. Nazwa dziedziny zwanej radiestezją pochodzi od dwóch rdzeni słownych łac. radiatio – promieniowanie i gr. aesthesia – wrażliwość. Głównym polem działania tej dziedziny jest wykrywanie zmian natężenia w polu energetycznym, promieniowania pasów zadrażnień geopatycznych oraz minerałów.

Zastosowanie radiestezji ma ogromny udział w wykrywaniu chorób, schorzeń oraz wszelkich dysharmonii w naszym zdrowiu. Dzięki diagnostyce energetyki człowieka możliwe jest odczytywanie jak i leczenie rozmaitych stanów dotyczących fizycznych oraz psychicznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu człowieka. Różdżki jak i wahadełka służą radiestetom jako narzędzia do wykonywania rozmaitych zabiegów energetycznych mających przywrócić stan naturalnej równowagi, a tym samym naszego zdrowia.

W wielu przypadkach radiestezja okazuje się doskonałą polifunkcjonalną metodą bezinwazyjnego uzdrawiania. Wykorzystuje ona zjawiska energetycznej przenikalności wszechświata, umożliwiając nam w głęboką ingerencję w poprawę stanu zdrowia pacjenta jak i dogłębnej analizy naszego otoczenia bez jakichkolwiek efektów ubocznych. Narzędzia radiestezji od wielu tysiąc leci pokazują nam alternatywną drogę rozwiązywania wszelakich problemów natury ludzkiej.

DSC_4563

Jednym z najbardziej wszechobecnych i znanych ludziom przeszkód na drodze do zdrowia i równowagi emocjonalnej są szeroko pojęte bariery lękowe. Lęki są przypadłością dręczącą ludzką naturę niemal od zarania jej dziejów.

Wiele tysięcy lat temu lęki spełniały swoją kluczową rolę w procesie naszego przetrwania jako gatunku, wyznaczając granice oraz obszary naszych działań. Miały one za zadanie nauczenia nas samokontroli przed zapuszczaniem się w niebezpieczne rejony oraz brania udziału w sytuacjach stwarzających dla nas stan zagrożenia zdrowia i życia. Z czasem ewoluowały one pod skrzydłami społecznej kurateli. Stopniowe rozprzestrzeniania się systemów kontroli społeczno-wyznaniowej doprowadziły do zaszczepienia oraz eskalacji lęków na poziomie psycho-społecznych ograniczeń. Nadając nam emocjonalno-egzystecjonalne kontury schematów zachowawczych sprawiły, że stany lękowe zapisały się w nas na stałe będąc jedną z głównych przyczyn powstawania blokad w naszej energetyce, a tym samym zaburzając prawidłowy przepływ energii w naszym energetycznym układzie pierwotnym. Lęki jak i strach często związane są z naszymi kompleksami i ograniczeniami. Z ich istnienia wynikać może brak wiary w siebie oraz brak poczucia własnej wartości. Usuwanie tych blokad prowadzi do oczyszczenia i wzmocnienia relacji z otaczającym nas światem. Pozbawieni lęków oraz strachu jesteśmy w stanie zacząć świadomie funkcjonować w społeczeństwie dążąc do pełnej realizacji samych siebie.